Disclaimer.

Disclaimer voor dinox.nl

dinox bv, hierna te noemen dinox , verleent u hierbij toegang tot www.dinox.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

dinox behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

dinox spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van dinox.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan dinox bv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij dinox bv.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van dinox bv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht),SocialTrusts.com tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Back to Top